AOKI JUN
 MORE

TARO NASU bambi

OSAKA, JAPAN

EXHIBITION

Collaborator : Yuko Aondo(Textile Designer)・Izumi Okayasu(Lighting Engineer)

Photo: Daici Ano