AOKI JUN
JA | EN
02_ntea_007
01_ntea_003
03_ntea_006
04_ntea_004
05_ntea_010
06_ntea_011
07_ntea_005
 MORE

TARO NASU bambi

OSAKA, JAPAN

EXHIBITION

Collaborator : Yuko Aondo(Textile Designer)・Izumi Okayasu(Lighting Engineer)

Photo: Daici Ano